GÜNCEL

İneklerin 10 davranışı ve bu davranışları değerlendirmek?

İneklerin 10 davranışı ve bu davranışları değerlendirerek sürüdeki problemleri tespit etmek:

1. Yem yeme: İneğin yemlikte geçirdiği zamanın azalması metritis, ketozis veya hareket zorluğunu işaret edebilir.

2. Soyutlanma: Buzağılama öncesi soyutlanma davranışı (veya sürünün geri kalanından uzaklaşma) gözlenir.

3.Sosyal: İnekler sürü içinde içinde sosyal hiyerarji geliştirir. Bu hiyerarjide düşük rütbeli, inekler yemlikten  yüksek rütbelilerden daha çok ayrılmak, yer değiştirmek zorundadır.

4.Kızgınlık: Huzursuzluk, yerinde duramama , çeneyi diğer ineklerin üstüne dayama, dikelme ve yürümede artış gibi davranış belirtileri kızgınlıktaki ineği tespite yardımcıdır.

5. Anneliğe özgü: Buzağılamayı takiben inek buzağıyı aktif hale getirmek ve onu kurutmak için yalar.

6.Yatma: Doğumdan önceki 6 saat boyunca inek yatma - uzanma sayısını arttıracak ancak yatarak geçirdiği toplam süre azalacaktır.

7.İçme: Sıcak stresinde su tüketimi artar, doğumdan önceki dönemde ise su içme için harcanan zaman azalır.

8.Dikelme: Doğumdan 1 hafta öncesinden itibaren ve doğum günü ketozis teşhisi olan ineklerin daha fazla dikeldikleri (ayakta durdukları) tespit edilmiştir.

9. Basmakalıp: (belli bir fonksiyonu olmadığı halde tekrarlanan davranışlar) Örneğin dil çevirmede artış yemlemenin kısıtlı olması ile ilişkili olabilir.

10.Kavgacı: Yemliklerin yetersiz olması veya yemlik alanın daraltılması, yemlikte kavgaları arttırabilir.