Advantage BUZAĞI

ÜRÜN ADI :Advantage BUZAĞI

 

Gelişmiş besi performansı…

Buzağı besleme işletmelerde kolay gözüken ancak en fazla kaybın yaşandığı dönemdir. Doğumdan 2 aylık olana kadar olan bu dönemde başta ishal ve solunum yolları problemleri sebebiyle olmak üzere çokça kayıp yaşanmaktadır. Buzağı beslemede buzağının anneden gelecek maternal antikorları ancak kolostrum ile aldığı unutulmamalıdır. Buzağının bireysel immun sistemini hızlıca geliştirmek ve süt emme dönemi bittiğinde aktif bir rumene sahip olmasını sağlamak bu dönemin öncelikli hedefleridir. ADVANTAGE BUZAĞI tüm bu bilgiler ışığında aşağıdaki amaçlara uygun olarak hazırlanmıştır:

 

• İmmun sistemin desteklenmesi • İshal ve/veya solunum yolu enfeksiyonlaarından korunma

• Buzağı ölümlerinin minimize edilmesi

• Sağlıklı kıl, tırnak, kemik dokusunun oluşması

• Rumenin sindirime hazırlanması

• Sütten kesime bağlı stresin azaltılması

• Günlük canlı ağırlık alımının artırılması

 

Son maddede belirtildiği üzere buzağının süt emme döneminde günlük canlı ağırlık alımı- nın maksimuma çıkarılması laktasyon döneminde ekstra süt verimi ile sonuçlanmaktadır. Burada hedef sütten kesimde (60.gün) doğum ağırlığının 2 katına ulaşmak olmalıdır. Yapılan çalışmalar 60. Günde doğum ağırlığ

Ürün Kullanım Şekli: 

Hayvan başına günlük 100 gr dozda tek öğün vermek yeterlidir

İçerik:

 Advantage BUZAĞI  1 kg içinde;  Birim
 Vitamin E   52.000   IU
 Organik çinko   7.500   IU 
 Organik bakır   4.000   Mg 
 Organik selenyum   20   Mg 
 İnaktif maya   200.000    Mg 
 Canlı maya    5*1010   Mg 

 

 

 

 

Ambalaj: 25 kg’lık Kraft torba - 10 kg’lık plastik kova