Perfo SOD

ÜRÜN ADI :Perfo SOD

 

Gelişmiş besi performansı…

Sağmal hayvanlarda özelikle yüksek verimli grubular da hayvanlar yem dengesine ne kadar dikkat edilse de sıklıkla yemlemeden sonra olmak üzere gün içinde rumen pHı kritik sınır 6 nın altına inmektedir. pHnın bu sınırlarda gezmesi sindirimin zayıflamasına ve diri atmaya yol açmaktadır. Tüm bunlar hayvanda laminitis ve süt veriminde düşmeye yol açmakta ve ekonomik kayıplarla sonuçlanmaktadır. Bir çok işletme maya, soda ya da magnezyum oksit gibi ürünleri ayrı ayrı veya bir arada kullanmakla birlikte tüm bu tamponlayıcıların dengeli bir karışımında alınacak sonucu maalesef alamamaktadır. PERFOSOD bahsi geçen tamponlayacıların dengeli ve etkin şekilde karışımını içermektedir. İçeri- ğinde ki maya kaynağı Avrupa Birliğince onaylı 4 canlı maya kültüründen biridir. Tüm tamponlayıcıların bir arada bulunması ayrıca kullanım kolaylığı sağlamakta ve çiftlik şartlarında karıştırma riskini ortadan kaldırmaktadır.

Ürün Kullanım Şekli: 

• Hayvan başına günlük 150 gr dozda tek öğün vermek yeterlidir

Kullanım Amaçları:

• Sindirim problemlerinin azaltılması

• Yemden yararlanmada artış

• Asidoz ve asidoza bağlı problemlerin bertaraf edilmesi

• Sıcak stresinin yıkıcı etkilerinden korunmak

• Diri atmanın engellenmesi

İçerik:

 PERFOSOD  1 kg içinde;  Birim
 Magnezyum Oksit   250.000   Mg
 Sodyumbikarbonat   700.000    Mg 
 Canlı Maya   2*1010   CFU 

 

 

Ambalaj: 25 kg’lık Kraft torba - 10 kg’lık plastik kova