Performance LAKTASYON

ÜRÜN ADI :Performance LAKTASYON

 

Gelişmiş besi performansı…

Laktasyondaki ineklerde bazı minerallere ve bypass proteinlere olan ihtiyaç özellikle stres dönemlerinde artar. Aynı zamanda yüksek verimli hayvanlara nişasta yönünden zengin besleme yapıldığı için subkilinik asidoz riski ve buna bağlı metabolik bozukluklara sıkça rastlanır. Tüm bu bilgiler ışığında fresh gruptaki hayvanların organik mineraller, bypass aminoasitler ve canlı maya ile desteklenmesi gerektiği nettir. Organik mineraller üremeden, ayak sağlığına, meme dokusunun bütünlüğünün korunmasından, döl tutmanın etkinli- ğine kadar işletmenin karlılığını etkileyen birçok olguda kilit rol oynamaktadır. Modern hayvancılığın vazgeçilmezi canlı maya kültürü rumende laktik ast düzeyinin kontrol edilmesine ve selüloz sindiriminin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Süt ineklerinin dengeli rasyonlarla beslenmesi durumunda methioninin sınırlayıcı amino asit olduğu bildirilmektedir. Süt performansının iyileştirilmesi, metabolik protein kullanım etkinli- ğinin arttırılması, yemden yararlanmanın ve evrimin arttırılması, metabolik rahatsızlıkların azaltılması ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi aminoasit kullanımının faydalarıdır. Kaplanmış kolin karaciğer fonsiyonlarını düzenlerken aynı zamanda süt yağı üzerine de pozitif etki de bulunur.

 

İçerik:

 Performance LAKTASYON  1 kg içinde;  Birim
 Mangan   1.250   Mg
 Bakır   1.250   Mg 
 Çinko   2.500   Mg  
 Magnezyum   20   Mg  
 Kaplanmış Methionin   2.000   Mg  
 Kaplanmış kolin   10.000   Mg  
 Çinko (organik)   2.500   Mg  
 Mangan (organik)   1.250   Mg  
 Bakır (organik)   1.250   Mg  
 Selenyum (organik)   20   Mg  
 Canlı Maya   3,9*1010   CFU 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Kullanım Şekli: 

Hayvan başına günlük 50 gr dozda tek öğün vermek yeterlidir

Ambalaj: 25 kg’lık Kraft torba - 10 kg’lık plastik kova