Performance Liver

ÜRÜN ADI :Performance Liver

 

Gelişmiş besi performansı…

Yüksek süt verimi ineklerde spesifik bir problem olan karaciğer yağlanması için özel olarak geliştirilmiş olan PERFORMANCE LİVER bitki ekstratları, kükürt, kaplanmış kolin ve kaplanmış methionin içermektedir. Bilindiği üzere özellikle yüksek verimli hayvanlar doğumdan sonraki ilk 100 günlük dönemde negatif enerji dengesine girmekte yani aldıkları enerji miktarı süt üretmek ve yaşamını sürdürebilmek için harcadıkları enerjiyi karşılayamamaktadır. Bu yetersizliği giderebilmek için inekler vücut rezervlerindeki yağ dokularını kullanırlar bu da hayvanda vücut kondisyon skorunun düşmesi ve karaciğer yağlanması ile sonuçlanır. Karaciğer yağlanması, karaciğer fonksiyonlarnın yetersizliğine, bu da yemden yararlanmada azamaya yol açar. Yemden yararlanma düşünce enerji temini için vücut yağları kullanımı artar ve müdahele edilmezse bu negatif bir döngü olarak devam eder.

 

İçerik:

 Performance Milk  1 kg içinde;  Birim
 Kükürt   50.000   Mg
 Bitkisel Ekstrat   200.000   Mg
 Kaplanmış Methionin   10.000   Mg 
 Kaplanmış Kolin   50.000   Mg  

 

 

 

 

Kullanım Amaçları: 

• Karaciğer koruyucudur

• Karaciğeri stimüle eder

• Hepato-rejeneratif etkilidir

• Diüteriktir

• Anti hepatotoksiktir

• İmmun-modulatordur

 

Ürün Kullanım Şekli: 

Hayvan başına günlük 50 gr dozda tek öğün vermek yeterlidir

Ambalaj: 25 kg’lık Kraft torba - 10 kg’lık plastik kova