Vivasacc & Vivasacc Extra

ÜRÜN ADI :Vivasacc & Vivasacc Extra

 

Gelişmiş besi performansı…

Vivasacc ve Vivasacc Extra farklı konsantrasyonlarda canlı maya içeren preparatlardır. Canlı maya kültürü kullanımı süt ve besi hayvancılığının vazgeçilmez unsurlarından bir olarak görülmektedir. Canlı maya rumende yemlerin etkin sindirimine yardımcı bakterileri sayı ve aktivite yönünden destekler, asit oluşumunu baskılar ve özelli

Ürün Kullanım Şekli: 

VİVASACC 50 gr/gün 5kg/ton yem

VİVASACC EXTRA 10gr/gün 1 kg/ton yem

Kullanım Amaçları:

• SARA (Subakut Rumen Asidozu)’dan korunma

• Yemlerin etkin sindirimi

• Diri atmanın azalması

• Laminitisin azalması

• Günlük süt veriminde artış

• Besi hayvanlarında günlük canlı ağırlık kazanımında artış

• Kuru madde tüketiminde artış

• Sıcak stresinden korunma

İçerik:

 Vivasacc             1 kg içinde;  Birim
 Canlı Maya   2*1011   CFU 

 

 

 

 Vivasacc Extra  1 kg içinde;  Birim
 Canlı Maya   2*1012   CFU 

 

 

Ambalaj: 25 kg’lık Kraft torba - 10 kg’lık plastik kova